Vyhlášky a oznámení 2022

 
 
 
 
Jízdní řády srpen 2022:

 

 
 

4.7.2022 Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu.pdf (350730) SITUACE DIO - DETAILY.pdf (8759692) SITUACE DIO - HRADEC.pdf (5571858) SITUACE DIO - OT.pdf (1979858)
 

30.6.2022 Veřejná vyhláška_Rekonstrukce_vodovodu_Vendolí_22.pdf (607330)
Výkres_značení-Model.pdf (481920)
 

30.6.2022 Veřejná vyhláška objízdná trasa přes Vendolí.pdf (623837)SITUACE_DIO_-_DETAILY.pdf (8153373)SITUACE_DIO_-_HRADEC.pdf (5304604)SITUACE_DIO_-_OT.pdf (2498233)

 

27.6.2022 - Veřej.vyhl.-přech.úpr.provozu na silnicích.pdf (343777)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.2.2021 - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2021.xlsx (170146)
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.pdf (463036)