Vyhlášky a oznámení


 
 
 

Sociální bydlení ve Vendolí

 

 

 

Primárním cílem projektu je dlouhodobé a dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do dostupného nájemního bydlení. Cíle bude dosaženo stavební úpravou budovy, kde formou nástavby vzniknou tři nové sociální byty. Sociální byty se základním vybavením budou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Sociální byty splňují všechny parametry sociálního bydlení stanovené pro IROP.

 

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 
" Sociální bydlení Vendolí" - povinná publicita.
   Nástavba obecní prodejny.
 
 
 
 
 
 
Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko

16.5.2018 - MS_zapis_inventarizace.pdf (86033)
16.5.2018 - MS_priloha.pdf (354063)
16.5.2018 - MS_vykaz_zisku_a_ztraty.pdf (130891)
16.5.2018 - MS_rozvaha.pdf (237385)
16.5.2018 - MS_FIN_2_12.pdf (1592283)
16.5.2018 - MS_zprava_o_prezkoumani_hospodareni.pdf (363391)
16.5.2018 - MS_zavererny_ucet_2017.pdf (67795)
 

 

27.4.2018 - Veřejná vyhl.-předpis.sezn.-daň z nemovitých věcí 2018.pdf (69996)

2018-03-23 - Skupinový vodovod Svitavy x obec Koclířov (3 r).pdf (137087)

17.4.2018 - Oznámení pro včelaře.pdf (830026)

3.4.2018-§36.doc - vodné.pdf (693720)

23.3.2018 - Nabídka pozemků SPÚ.pdf (229717)

19.3.2018 - Záměr obce.doc (127488)
19.3.2018 - Elektronická dražba.pdf (420710)
 

12.3.2018 - Vyzva_Socialni_podnikani.pdf (908498)
14.3.2018 - Veřej.vyhl.-územní rozh.ČEZ.pdf (556155)
14.3.2018 - rozhodnutí_ČEZ.pdf (10340504)
 

28.2.2018 - ÚZSVM-údaje o nemovitostech.pdf (180908)

23.2.2018 - Veřej.vyhl.-bobr_final.pdf (1028682)

21.2.2018 - Záměr obce.doc (126464)
22.2.2018 - DRAŽEBNÍ_VYHLÁŠKA_E_DRAŽBY_2_balík pozemků CITY TOWER-20170477.pdf (827071)
 

21.2.2018 - Soutez_fotografie.pdf (468260)

19.12.2017 - Grantový program obce Vendolí na rok 2018.docx (40,6 kB)

6.2.2018 - Veř.vyhl.návrh zpr.o uplatň.zásad úz.rozv.PK-.pdf (585404)

20.1.2018 - Dražební vyhl.-Strýček.pdf (81336)

PBPO a optimalizace vodního režimu - článek na obecní web.docx (13453)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode