Sběrný dvůr

 

Zimní provoz 1. 11. – 31. 3. otevřeno sobota 8 – 12 hod.

Letní provoz: 1. 4. – 31. 10. otevřeno sobota 8 – 12 hod, středa 13 – 17 hod.

Ve státní svátky zavřeno.


 
 
Třídíme a sbíráme odpad s EKO-KOMem 
Obec Vendolí má na základě smlouvy a jejich dodatků s firmou EKO-KOM Praha zajištěn odběr tříděných složek komunálního odpadu. Firma EKO-KOM zapůjčila smluvně do obce kontejnery na sklo. Prostřednictvím svozové firmy LIKO Svitavy odebírá Eko-kom k dalšímu využití vytříděné složky odpadu jako jsou sklo, papír, plastové obaly a tetrapackové obaly. Vzájemná spolupráce přináší oběma smluvním partnerům výhody. EKO-KOM platí obci za tříděný odpad finanční odměnu a má k dalšímu využití suroviny. Tříděním odpadů a jejich odevzdáním k odvozu svozovou firmou nebo od roku 2008 odevdáním do sběrného dvora přispívají občané obce ke zlepšení životního prostředí obce a obci k částečnému ekonomickému zhodnocení odpadového hospodářství.
Třiďte odpad, pomůžete dobré věci!!

Obecní úřad Vendolí
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode