Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v naší obci je umístěn v areálu ZD Vendolí a jeho správcem je paní Marie Nedělová.

  Provozní doba:

  STŘEDA  13 hod - 17 hod
  SOBOTA   8 hod - 12 hod
 
 
 
 
Třídíme a sbíráme odpad s EKO-KOMem 
Obec Vendolí má na základě smlouvy a jejich dodatků s firmou EKO-KOM Praha zajištěn odběr tříděných složek komunálního odpadu. Firma EKO-KOM zapůjčila smluvně do obce kontejnery na sklo. Prostřednictvím svozové firmy LIKO Svitavy odebírá Eko-kom k dalšímu využití vytříděné složky odpadu jako jsou sklo, papír, plastové obaly a tetrapackové obaly. Vzájemná spolupráce přináší oběma smluvním partnerům výhody. EKO-KOM platí obci za tříděný odpad finanční odměnu a má k dalšímu využití suroviny. Tříděním odpadů a jejich odevzdáním k odvozu svozovou firmou nebo od roku 2008 odevdáním do sběrného dvora přispívají občané obce ke zlepšení životního prostředí obce a obci k částečnému ekonomickému zhodnocení odpadového hospodářství.
Třiďte odpad, pomůžete dobré věci!!

Obecní úřad Vendolí
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode