Budování školního hřiště v MŠ Zdravíčko Vendolí

24.12.2015 10:12

   Jedním z prioritních cílů stanoveným v  našem plánovaném školním kurikulu ŠPZ je vybudování nového hřiště na naší školní zahradě. Vyplývá z potřeby dětí pohybovat se v podnětné prostředí s bezpečnými herními prvky, naplnit svoji základní potřebu hrát si. Chceme dětem vytvořit bezpečné prostředí plné pohody, ve kterém se budou moci přirozeně učit, které bude podporovat jejich tělesnou zdatnost  a zároveň zajistí každodenní pobyt na čerstvém vzduchu.  Dosavadní zařízení již dosloužilo a muselo být ze zahrady odstraněno, protože nevyhovovalo zásadám bezpečnosti. Zůstala jen prázdná zahrada bez vybavení. Tento fakt je pro nás velice nepříjemný, protože zahradu využíváme velice často, v podstatě každodenně.

   Naše školní zahrada je místem, kde se neustále něco děje:

 

  1. Děti si často chtějí na zahradě hrát – využíváme ji v dopoledních i odpoledních hodinách.
  2. Zahradu využíváme pro provádění tělesné výchovy, ranního cvičení.
  3. Hřiště navštěvují malé děti s maminkami v rámci adaptačního programu Benjamínek.
  4. Na zahradě se konají školní i mimoškolní akce, kterého se účastní děti a rodiče např. Čarodějnické odpoledne, Rozloučení se školní rokem, besedy.
  5. Pořádáme zde tělovýchovné a kulturní akce – jízda zručnosti, divadlo.
  6. Využíváme zahradu k výtvarným činnostem, k předčítání dětem.
  7. Realizujeme na ní dopravní a enviromentální výchovu.
  8. V zimě využíváme zahradu na zimní sezónní činnosti, rozsvěcíme vánoční strom.
  9. Veškeré činnosti přenášíme ven na čerstvý vzduch.

 

   Děti mají představu, jak by jejich hřiště mělo vypadat. V kruhu vyjadřovaly slovně svoji představu a rozvíjely fantazii. Přejí si, co je jím blízké, co vyplývá z jejich zájmů. Své představy promítly do kresby vysněného hřiště. Aktivní byly také při výběru herních prvků, které upřednostňovaly pomocí lepení smajlíků. Všech 49 dětí se těší na nové školní hřiště, které naplní jejich sny a očekávání a  MŠ na splnění podmínky, které si ve své filozofii programu školy předsevzala..

 

 

          

    Ve Vendolí 23.11.2015  
                                                    

Mgr. Ivana Čermáková

                                                                                            Ředitelka MŠ Zdravíčko Vendolí

—————

Zpět