Oslava jara

   v naší mateřské škole

 

čtvrtek 13.4.2017

 

Nachystejte, prosím, dětem masky, které si navléknou na oblečení. Dejte je do igelitové tašky a tu, prosím, podepište a doneste co nejdříve (do konce března) do MŠ. Půjdeme tentokrát směrem k obecnímu úřadu. Masky se krátkým programem předvedou před mateřskou školou asi v 9.15 hod.

Po návratu do MŠ proběhne v mateřské škole jarní program s písněmi, jarními hrami, kterých se mohou účastnit i rodiče. Děkujeme za spolupráci.

Fotografování v MŠ bude letos probíhat ve středu

        19.dubna 2017 od 8.00 hod.

 Na  třídní schůzce byla rodiči odsouhlasena varianta Zlaté časy. 

 Napište, prosím, na přiložený list, zda chcete celý soubor (postava+portrét) či jen jeho část. Celý soubor je cenově zvýhodněný za 300 Kč. Školáčkům na tablo budeme dávat foto postavy, proto s tím počítejte. Přiveďte děti na 8.00 hod na společné focení celé MŠ! Děti po fotografování ještě pojedou na plavání v 10.00 hod., takže budou přednostně vyfoceny. Pokud nemáte zájem o fotografování, oznamte to učitelkám na jednotlivých třídách.

   Všechny informace o vzhledu a cenách máte na názorných letáčcích.

 

 

Chceme fotografie v této podobě:

(celý soubor x postava x portrét)

 

Jméno:                           Objednáváme:

 

POZVÁNKA

NA ČARODĚJNICKÉ  ODPOLEDNE

 

  KDY?   V PÁTEK 28.4.2017 na zahradě MŠ sraz v 15.30 hod. u MŠ

  JAK?    V KOSTÝMECH ČARODĚJNICE ČI ČARODĚJE

 CO VÁS ČEKÁ? KRÁTKÝ PRŮVOD

ODPOLEDNE  PLNÉ KOUZEL – TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO

                POKLADU P. JIŘÍHO  KREJČÍHO

                BALÓNKOVÁ SHOW

                            PÁLENÍ OHNĚ

                            OPÉKÁNÍ PÁRKŮ, KTERÉ  BUDOU ZDARMA  

                            DALŠÍ OBČERSTVENÍ

                            POSEZENÍ U OHNĚ S ŽIVOU HUDBOU

                            ODMĚNY PRO VŠECHNY

TĚŠÍME SE NA ÚČAST VŠECH DĚTÍ A TO NEJEN Z MŠ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  ZDRAVÍČKO A KLUB SPRÁVNÝCH DĚTÍ PŘI MŠ

 

 

 

Mateřská škola Zdravíčko Vendolí

 

zve děti, rodiče a další   zájemce na

 

Den otevřených dveří

 

Zápis dětí do MŠ

 

ve středu 10.5. 2017 od 8.15 hod.

 

Program:       8.15 – 8.30 hod.    přivítání v MŠ, prohlídka školy

                         

                           8.30 hod.               Divadlo JO JO – Popletená pohádka

                                                          vstupné 40 Kč

                          

                           9.30 hod.                účast při činnostech dětí  ve třídě,

                                                          seznámení s prostředím a programem

                                                          školy,

                                                          ochutnávka svačinek

     

                          10.30 hod.               dle zájmu pobyt na školní zahradě za

                                                            pěkného počasí

   

    Rodiče upozorňujeme, že tento den je spojený se zápisem dětí do Mateřské školy Zdravíčko Vendolí pro školní rok 2017/2018. Proto, jestliže uvažujete umístit své dítě v průběhu následujícího školního roku do naší MŠ, je třeba se zúčastnit zápisu v tomto termínu (nebo v nejbližších dnech). Na žádosti v průběhu roku nemusí být brán zřetel, protože třídy již mohou být naplněny. Vezměte si, prosím, s sebou očkovací průkaz a rodný list dítěte . Těšíme se na Vás.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode