Program školy

Posláním naší školy je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, výchově ke zdravému životnímu stylu, podpoře zdraví, výchově k samostatnosti, správné komunikaci, rozvoji zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti dětí. Pro to vytváříme vhodné materiální i sociální podmínky s cílem vytvářet dětem prostředí plné pohody a bezpečí. V tom nám pomáhá pěstování dobré spolupráce s rodiči, zřizovatelem i ostatními partnery.
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode