Dotace z EU rok 2009

NÁZEV FONDU: EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND
PRO ROZVOJ VENKOVA – EAFRD
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
OSA I. – ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
OPATŘENÍ: I.1.2, INVESTICE DO LESŮ
PODOPATŘENÍ: I.1.2.3, LESNICKÁ INFRASTRUKTURA
ZÁMĚR: a) VÝSTAVBA, MODERNIZACE A CELKOVÉ OPRAVY LESNÍCH
CEST NAD 2m ŠÍŘE, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ.

NÁZEV PROJEKTU: REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY
V KARLÍČKOVĚ ZMOLE
PŘÍJEMCE DOTACE: OBEC VENDOLÍ
POSKYTOVATEL DOTACE: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ
INTERVENČNÍ FOND PRAHA
RO SZIF HRADEC KRÁLOVÉ

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU: 5.623.763,00 KČ
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU: 4.686.053,00 KČ
CELKOVÁ VÝŠE PŘIZNANÉ DOTACE: 3.983.145,00 KČ
Z TOHO - PŘÍSPĚVEK SPOLEČENSTVÍ (EU): 2.987.358,00 KČ
            - PŘÍSPĚVEK Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ: 995.787,00 KČ
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU: OBEC VENDOLÍ
ROK REALIZACE PROJEKTU: 2009
 

 

 


Fotogalerie: Výstavba lesní cesty v Karlíčkově zmole

/album/fotogalerie-dotace-z-eu/p1030027-jpg1/
/album/fotogalerie-dotace-z-eu/p1030028-jpg1/
/album/fotogalerie-dotace-z-eu/p1030029-jpg1/
/album/fotogalerie-dotace-z-eu/p1030030-jpg1/
/album/fotogalerie-dotace-z-eu/p1030031-jpg1/
/album/fotogalerie-dotace-z-eu/p1030032-jpg1/

—————


Dotace z EU rok 2008

NÁZEV FONDU: EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND
PRO ROZVOJ VENKOVA – EAFRD
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
OSA I. – ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
OPATŘENÍ: I.1.2, INVESTICE DO LESŮ
PODOPATŘENÍ: I.1.2.1, LESNICKÁ TECHNIKA
ZÁMĚR: a) POŘÍZENÍ STROJŮ

PŘÍJEMCE DOTACE: OBEC VENDOLÍ
POSKYTOVATEL DOTACE: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ
INTERVENČNÍ FOND PRAHA
RO SZIF HRADEC KRÁLOVÉ

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU: 1.401.106,- KČ
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU: 1.177.400,- KČ
CELKOVÁ VÝŠE PŘIZNANÉ DOTACE: 553.378,- KČ
Z TOHO - PŘÍSPĚVEK SPOLEČENSTVÍ (EU): 415.033,- KČ
PŘÍSPĚVEK Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ: 138.345,- KČ
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU: OBEC VENDOLÍ, 569 14
DOBA REALIZACE PROJEKTU: LISTOPAD 2007 - LISTOPAD 2008
 

 

 


Fotogalerie: Lesnická technika

—————