Výlukový jízdní řád autobusové dopravy - platnost 21.9.2020 - 15.10.2020

jízdní řád.pdf (24246)

 

 

 

Dotazník pro občany žijící na území MAS SVITAVA

 
 

Spolupráce obce Vendolí s MAS Svitava

Obec Vendolí si prostřednictvím MAS Svitava v loňském  roce 2019 podala žádost o finanční podporu na stavbu lesnického oplocení, určeného k ochraně vysazených melioračních a zpevňujících dřevin. Žádost byla úspěšná a byla rozhodovacím orgánem MAS Svitava vybrána k dotační podpoře.
Podpora byla obci Vendolí prostřednictvím SZIF proplacena ve výši 141.950,- Kč.
 
 

Informace k poplatkům na rok 2020

číslo účtu: 1213570319/0800

Variabilní symbol    -        poplatek za komunální odpad    1340XXX

                             -        poplatek za psa                        1341XXX

                             -        nájemné z pozemku                  1012XXX

XXX = číslo popisné (např.Vendolí 103 bude var. symbol pro kom.odpad 1340103)   

 

Základní sazba poplatku za komunální odpady je 624 Kč, slevy a osvobození - viz.vyhláška: 

Obecně závazná vyhláška č. 6-2019 o místním poplatku za provoz shormažďování kom.odpadu.pdf (434483)

 

 

Základní sazba poplatku za 1 psa je 150 Kč, za každého dalšího 200 Kč, slevy a osvobození viz vyhláška:

Obecně závazná vyhláška č.3-2019 o místním poplatku ze psů.pdf (405286)

 

 

Vyhlídkový altán + geocachingová schránka

- trasa pro motoristy.

GPS orientovat na číslo popisné 219

a pak pořád po asfaltce.

Kratší cesta přes areál ZD Vendolí

nefunguje - areál se přes víkendy uzavírá,

jezděte proto horní křižovatkou (u vrtulí).

 

Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce,

I. Etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009837

 

Popis projektu:

Projekt se týká stavby nového chodníku, který se skládá ze dvou částí. První část chodníku je vedena po pravé straně silnice III/3661 od křižovatky se silnicí III/36625 v obci Vendolí směrem na Ostrý Kámen, druhá část chodníku je vedena podél silnice III/36625 ve směru na Hradec nad Svitavou.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost pěší dopravy prostřednictvím výstavby nového chodníku. Chodník bude postaven tak, aby vyhovoval potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Výsledek:

Díky realizaci projektu došlo k vybudování chodníku a jeho uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v místě, kde zatím žádný chodník neexistoval. Zvýšil se podíl udržitelných forem dopravy (pěší dopravy) na území obce a zároveň bezpečnost silničního provozu v daném území.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Program rozvoje obce na léta 2021 – 2030

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání 27. února 2020 seznámilo s předběžným návrhem Programu rozvoje obce na léta 2021 – 2030. Od 1. března 2020 bude návrh zveřejněn na webových stránkách obce (www.obec-vendoli.cz), aby byl zpřístupněn občanům obce. Tímto vyzýváme naše občany, aby zasílali své náměty a návrhy na případné doplnění nebo úpravu návrhu PRO prostřednictvím elektronické pošty na obecní úřad (kontakt : obec.vendoli@bezdrat.net) v termínu do 9. 4. 2020. Po zpracování připomínek bude PRO na dubnovém zasedání zastupitelstva schválen. Program rozvoje obce je jedním z dokumentů, které jsou podmínkou poskytovatelů dotací k žádosti o dotace.

Celý program zde:  PRO na léta 2021-2030, NÁVRH.docx (1484060)

Vesnice roku 2019

Geomorava


"Vážení občané zpřístupnili jsme pro vás novou mapovou aplikaci, pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě. V záložce vrstvy (první záložka nahoře uprostřed) můžete nalézt letecké snímky, historické mapy, čísla popisná a informace například o inženýrských sítích, územním plánu, pasportech atd. V aplikaci lze jednoduše měřit vzdálenosti a tisknout. Pro bližší informace klikněte na ikonu napovědy O aplikaci, kde můžete shlédnout videonávody. "
 
Katastrální mapa | Vendolí
Historické fotografie našich měst a obcí.

 

Mapa katastru Obce Vendolí z roku 1835.
Podívejte se na opravdu unikátní mapu naší obce z roku 1835. Stačí kliknout na první obrázek (skica) a potom plusem, nebo kolečkem na myši si zvětšujte, ručkou posunujte.
Stabilní katastr - Čechy, Morava a Slezsko
 

Zvětšete si fotomapu naší obce z roku 1954

Zvětšit či zmenšit lze i kolečkem, pohyb mapou jde přidržením levého tlačítka na myši. V pravém rohu nahoře si každý obrázek můžete přepnout do současnosti a porovnat.

Doporučuji oba kravíny, hospodu U Štefků, chatky u Svitav, nebo rybník Rosnička.

Napravo si zatrhněte 50. léta, najděte Vendolí a přepněte na satelitní mapu.

Prohlížení - Národní geoportál INSPIRE

Kontakt

obec.vendoli@bezdrat.net

obec.vendoli@bezdrat.net

Vendolí č. 103
PSČ 569 14

tel.: 461 545 795

Vyhledávání

Překlad jazyka - language translation

(klikni)

KALENDÁŘ 


Nemovitosti v obci
ze serveru reality.cz


včetně okolí

TOPlist
SEO

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode